Nowoczesne ubezpieczenia komunikacyjne w firmie Ergo Hestia

Ergo Hestia to jedna z najbardziej znanych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje wiele wariantów polis chroniących pojazd, a także interesy kierowcy i jego pasażerów. Oferta firmy jest bardzo rozbudowana, a zakup usług jest możliwy zarówno podczas tradycyjnego kontaktu telefonicznego, jak i przez Internet. Ofercie towarzystwa Ergo Hestia warto przyjrzeć się bliżej.

Kompleksowa ochrona pojazdu

Ergo Hestia zapewnia kompleksową ochronę pojazdu. Podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje konsekwencje finansowe szkód wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną. W zależności od wybranego wariantu polisy Ergo Hestia zapewnia usługi dodatkowe, takie jak pokrycie kosztów holowania uszkodzonego auta, wynajęcia pojazdu zastępczego lub pomocy prawnej świadczonej w kontakcie telefonicznym.

Bezpośrednia likwidacja szkód

Warto dodać, że w przypadku kolizji wywołanej przez innego kierowcę, szkoda może być zgłoszona bezpośrednio do firmy Ergo Hestia, zamiast do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy. Usługa nosi nazwę Bezpośredniej Likwidacji Szkód i pozwala odciążyć kierowcę od większej części formalności, które trzeba wypełnić po nieprzewidzianym zdarzeniu na drodze. Są one wykonywane przez pracowników

Ubezpieczenie Car Assistance

Podstawowa forma ubezpieczenia może być rozszerzona o wiele usług dodatkowych. Ergo Hestia w szczególności wymienia ubezpieczenie Car Assistance. Polega to na organizacji pomocy drogowej i pokrycia jej kosztów. Wśród wielu usług możliwe jest holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego, zapewnienie samochodu zastępczego, a także pomoc po rozładowaniu akumulatora lub uszkodzeniu ogumienia. Nowością jest transport roweru do miejsca zamieszkania kierowcy lub do serwisu rowerowego.

Wsparcie w podróży i pod domem

Pomoc świadczona przez firmę Ergo Hestia działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Kierowca może liczyć na wsparcie zarówno w trakcie podróży, jak i w swoim miejscu zamieszkania. Możliwe jest rozszerzenie ubezpieczenia na ochronę bagażu, w tym urządzeń mobilnych oraz innych przedmiotów przewożonych wewnątrz auta i w bagażnikach wewnętrznych.

Zniżki i kalkulacja odszkodowania

W całym okresie obowiązywania umowy można utrzymywać stałą sumę ubezpieczenia. Oznacza to, że przy kalkulacji wysokości odszkodowania brana jest pod uwagę wartość pojazdu z dnia podpisania umowy. Dodatkowo Ergo Hestia zapewnia ochronę utraty zniżki z ubezpieczenia Autocasco, nawet po wystąpieniu szkody. Dzięki temu jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych ofert na rynku.