Nieobowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne w firmie Ergo Hestia

W Polsce kierowcy są zmuszeni posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo mogą rozszerzać ochronę pojazdu za pomocą polis nieobowiązkowych, które mogą być kształtowanie w dowolny sposób przez firmy ubezpieczeniowe. Do najpopularniejszych należą polisy Autocasco. Firma Ergo Hestia oferuje jedne z najciekawszych ubezpieczeń tego typu.

Ubezpieczenie Autocasco

Obowiązkowa polisa OC chroni przed skutkami kolizji lub wypadku, za który ponosi winę osoba ubezpieczona. Usługa w firmie Ergo Hestia obejmuje szkody majątkowe i osobowe. Na wypłatę odszkodowania można więc liczyć po uszkodzeniu auta oraz w sytuacji, gdy obrażenia odniosą ludzie. Ubezpieczenie Autocasco działa w inny sposób. Zabezpiecza przed podobnymi zdarzeniami, lecz wsparcie finansowe jest wypłacane, gdy sprawcą zdarzenia jest osoba trzecia. Dotyczy to przypadków włamań i kradzieży, a także uszkodzeń pojazdu, jeśli sprawca nie zostanie odnaleziony. 

Szeroki zakres ochrony

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują różny zakres ubezpieczenie AC. Dlatego przed zawarciem umowy należy zapoznać się z dokumentem zwanym Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami. Dzięki temu można mieć pewność, że polisa chroni przed czynnikami ryzyka, których kierowca obawia się najbardziej. W firmie Ergo Hestia (profesjonalne wsparcie partnera online) ubezpieczenie działa w przypadku uszkodzenia pojazdu podczas następujących zdarzeń:

– kolizja z innym pojazdem,

– kolizja ze zwierzęciem,

– próba włamania lub kradzież,

– wybuch lub pożar (obejmuje samozapłon),

– jazda po uszkodzonej nawierzchni,

– zatopienie pojazdu.

Warianty dostosowane do potrzeb

Trzeba podkreślić, że ubezpieczenie Autocasco można rozszerzać za pomocą kolejnych wariantów usług. Wśród nich znajduje się ubezpieczenie Car Assistance, czyli pomoc drogowa. Ergo Hestia gwarantuje dojazd do uszkodzonego pojazdu i holowanie do warsztatu naprawczego. Firma współpracuje z wieloma serwisami na terenie całej Polski, dlatego naprawa może być szybko rozpoczęta niezależnie od miejsca wystąpienia awarii. Ochrona obejmuje także szkody powstałe wewnątrz samochodu, niezależnie od tego, czy sprawcą okaże się kierowca, czy pasażerowie. 

All Risk, czyli wszelkie czynniki ryzyka

Ergo Hestia umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia w wariancie All Risk. Oznacza to, że firma ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wszelkiego typu czynniki, które nie zostały wyłączone w dokumentach ubezpieczeniowych. Dotyczy to również pokrycia kosztów nowych kluczy lub sterowników, jeśli zostały zniszczone lub skradzione. Ze względu na szeroki zakres usług i atrakcyjną ofertę cenową, nad wykupieniem ubezpieczenia w firmie Ergo Hestia powinien zastanowić się każdy kierowca, któremu zależy na uzyskaniu skutecznej pomocy finansowej w wysokości odpowiadającej realnym szkodom powstałym w aucie.