Jak sprawdzić, czy dany pojazd ma ważne ubezpieczenie OC

Samochody i inne pojazdy muszą posiadać przynajmniej obowiązkowe ubezpieczenie OC. Kupując taki pojazd nie mamy jednak pewności, czy tak jest. Oczywiście sprzedający może twierdzić, że pojazd posiada aktualną polisę OC wykupioną – na przykład – przez Internet, dlatego nie może okazać dowodu zakupu ani samej polisy. Być może tak jest, jednak kupując pojazd koniecznie należy się upewnić czy to prawda. Umowa kupna sprzedaży pojazdu jest potwierdzeniem jego nabycia. Jeśli jest to pojazd bez ważnej polisy OC, nowy właściciel może być zobowiązany do zapłacenia kar, z tego tytułu. Już kilka dni przerwy w ważności polisy OC wiąże się z karami sięgającymi kilku tysięcy złotych. Przy zakupie pojazdu lepiej się więc upewnić, czy jego polisa OC jest aktualna. Jeśli zaś nie jest, w tym samym dniu konieczne jest kupienie polisy OC na nabywany pojazd.

Jak sprawdzić swoje ubezpieczenie OC auta?

Aby sprawdzić ubezpieczenie auta nie trzeba szukać biura ubezpieczyciela, u którego auto jest ubezpieczone i sprawdzać ważność polisy w tym miejscu. Jak sprawdzić ubezpieczenie auta? Po prostu przez Internet. Można to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym z nich jest wejście na stronę UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada bazę danych wszystkich ubezpieczonych pojazdów. Po wpisaniu na stronie UFG numeru rejestracyjnego auta, lub numeru VIN, system wyświetli, czy pojazd posada aktualną polisę OC. Co ważne, wyświetlane informacje dotyczą tylko czasu do dnia, w którym sprawdzamy te dane. Dzień później ważność polisy OC może – na przykład – wygasać. Informacje na ten temat jednak nie zostaną wyświetlone. Dużo więcej na temat kupowanego pojazdu można dowiedzieć się wchodząc na stronę historiapojazdu.gov.pl

Baza CEPiK, do której można dotrzeć dzięki tej stronie, umożliwia sprawdzenie wielu innych informacji o kupowanym pojeździe, Po wpisaniu danych pojazdu, w odpowiedzi uzyskamy nie tylko informacje o polisie OC i jej ważności, ale i stan licznika auta na kolejnych przeglądach i szczegółowe dane techniczne samochodu, a także informacje o tym kiedy zmieniało ono właścicieli. 

Warto pamiętać

Warto mieć świadomość, że po zakupie pojazdu możemy korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela. Samochód będzie ubezpieczony w zakresie OC do ostatniego dnia ważności polisy. Ubezpieczyciel może jednak dokonać ponownej kalkulacji składki i zażądać dopłaty. Nie można też zapominać o tym, że polisa automatycznie nie przedłuży się na kolejny rok, jak to ma miejsce, po ubezpieczeniu pojazdu już na siebie. Jej ważność wygaśnie. Przed upływem ważności polisy trzeba więc wykupić kolejną. Tym razem już na swoje dane osobowe.